جشنواره موسیقی کیش

20مهر
چهارمین جشنواره موسیقی کیش با عنوان «مهرجان یامال»  برگزار می شود

چهارمین جشنواره موسیقی کیش با عنوان «مهرجان یامال» برگزار می شود

بدريه بحريني مدير امور هنري سازمان منطقه آزاد كيش از برگزاري چهارمين جشنواره موسيقي اين جزيره با عنوان «مهرجان يامال» خبر داد.