جشنواره موسیقی کیش

21آذر
کیش آخر سال جشنواره موسیقی برگزار می‌کند

کیش آخر سال جشنواره موسیقی برگزار می‌کند

چهارمین جشنواره موسیقی کیش روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه در این جزیره برگزار خواهد شد.

20مهر
چهارمین جشنواره موسیقی کیش با عنوان «مهرجان یامال»  برگزار می شود

چهارمین جشنواره موسیقی کیش با عنوان «مهرجان یامال» برگزار می شود

بدريه بحريني مدير امور هنري سازمان منطقه آزاد كيش از برگزاري چهارمين جشنواره موسيقي اين جزيره با عنوان «مهرجان يامال» خبر داد.