جشنواره موسیقی کودکان اوتیسم، سندروم دان و نابینا

04دی
نوای موسیقی کودکان اوتیسم، سندروم‌دان و نابینا شنیده شد

نوای موسیقی کودکان اوتیسم، سندروم‌دان و نابینا شنیده شد

نخستین جشنواره موسیقی کودکان سندروم‌دان، اوتیسم و روشن‌دل برگزار شد و ۲۷ شرکت‌کننده در آن به رقابت پرداختند.