جشنواره موسیقی نغمه های محمدی

21دی
جشنواره موسیقی نغمه‌های محمدی (ص) تمدید شد

جشنواره موسیقی نغمه‌های محمدی (ص) تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی موسیقی نغمه‌های محمدی (ص) تا ۳۰ دی‌ ماه تمدید شد.