جشنواره موسيقی جوان

20مرداد
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران خبر داد

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران خبر داد

پس از اتمام فراخوان هفتمین جشنواره موسیقی جوان، ۷۵۰ اثر از هنرمندان جوان سراسر کشور برای حضور در این دوره از جشنواره اعلام آمادگی کرده اند.