جشنواره بین‌المللی فیلم فانتزی بوچئون کره

05آبان
برای فیلم «آخرین داستان»

برای فیلم «آخرین داستان»

جایزه کوکومیکس موسیقی جشنواره بوچئون کره به فیلمی تعلق می‌گیرد که بهترین استفاده را از موسیقی در روایت برده باشد.