جشنواره‌های سینمایی

۱۲اردیبهشت

بهناز جعفری و فرشته حسینی در راه آمریکا

بهناز جعفری و فرشته حسینی در راه آمریکا

۱۲اردیبهشت

چرا جشنواره لوکارنو لغو شد؟

چرا جشنواره لوکارنو لغو شد؟

۱۰اردیبهشت

کرونا، گریبان جشنواره فیلم پکن را گرفت

کرونا، گریبان جشنواره فیلم پکن را گرفت

۱۰اردیبهشت

تمام فعالیت‌های فرهنگی در فرانسه تا اواسط شهریور، لغو شد

تمام فعالیت‌های فرهنگی در فرانسه تا اواسط شهریور، لغو شد

۰۹اردیبهشت

جشنواره فیلم سوئیس میزبان مستندی از ایران

جشنواره فیلم سوئیس میزبان مستندی از ایران

۰۸اردیبهشت

محمدرضا هدایتی و لاله اسکندری با «سیمین» در راه ایتالیا

محمدرضا هدایتی و لاله اسکندری با «سیمین» در راه ایتالیا

۰۳اردیبهشت

قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا با این شرایط برگزار می‌شود

قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا با این شرایط برگزار می‌شود

۰۳اردیبهشت

جشنواره فیلم ونیز بر سر دوراهی لغو و برگزاری

جشنواره فیلم ونیز بر سر دوراهی لغو و برگزاری

۰۱اردیبهشت

فیلمی ایرانی که در آمریکا جایزه گرفت

فیلمی ایرانی که در آمریکا جایزه گرفت

۲۸فروردین

ویروس کرونا صاحب جشنواره شد

ویروس کرونا صاحب جشنواره شد

۲۱فروردین

اسکار سینمای آلمان با وجود کرونا برگزار می‌شود

اسکار سینمای آلمان با وجود کرونا برگزار می‌شود

۰۱فروردین

جایزه هندی‌ها به محمدرضا فروتن

جایزه هندی‌ها به محمدرضا فروتن

۲۹بهمن

رویدادی بی‌سابقه در معتبرترین جشنواره سینمایی جهان

رویدادی بی‌سابقه در معتبرترین جشنواره سینمایی جهان

۱۳بهمن

جایزه بزرگ جشنواره آمریکایی به «یلدا»ی ایرانی

جایزه بزرگ جشنواره آمریکایی به «یلدا»ی ایرانی