جز شجریان صدای سایر هنرمندان را هم باید شنید _ فرهنگی _ موسیقی _ سایر حوزه ها _ صفحه اول _ سایر _ فرهنگی.موسیقی.موسیقی آذربایجان.رونمایی موغام شور

19اسفند
جز شجریان صدای سایر هنرمندان را هم باید شنید

جز شجریان صدای سایر هنرمندان را هم باید شنید

فرامرز گرمرودی در نشست خبری و مراسم رونمایی از مجموعه کتاب موغام شور درفرهنگسرای نیاوران با اشاره به کارکردهای هنر موسیقی، اظهار داشت: صحبت درباره هر پدیده ای بدون توجه به کارکردهای آن غیر ممکن است چراکه کارکرد هنر، انسان سازی است و مرزی هم ندارد.