جایی برای همیشه

26تیر
با عنوان «جایی برای همیشه»

با عنوان «جایی برای همیشه»

رونمایی از اولین آلبوم گروه موسیقی سه نقطه با عنوان «جایی برای همیشه»، ۳۱ تیرماه ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مرکز موسیقی بتهوون برگزار می شود.
+حضور برای همه مخاطبان در مراسم رونمایی آلبوم «جایی برای همیشه» آزاد است