جایزه‌ی ترانه‌ی تهران

۰۹اسفند
نخستین جایزه‌ی ترانه‌ی تهران برگزار می‌شود
هم‌زمان با روز تهران در پاییز 1400

نخستین جایزه‌ی ترانه‌ی تهران برگزار می‌شود

به‌مناسبتِ روزِ تهران و با هدفِ اهمیت‌دادن به جاذبه‌ها و دغدغه‌های این شهر که چندی است فراموش شده «نخستین جایزه‌ی ترانه‌ی تهران» برگزار می‌شود.