توزیع البوم های موسیقی

۲۷مرداد

مدیرکل دفتر موسیقی: اقتصاد موسیقی روبه ورشکستگی می رود

سید محمد میرزمانی مدیرکل دفتر موسیقی معتقد است؛ اقتصاد موسیقی روبه ورشکستگی می رود و خیلی از شرکت های توزیع آثار موسیقی ورشکسته شده اند

۰۶اردیبهشت

تاثیرات مثبت پخش سوپرمارکتی آلبوم‌ها بر موسیقی کشور

قسمت چهارم پرونده پخش سوپرمارکتی احیا کننده‌ی موسیقی پاپ مصرفی و نابودکننده‌ی موسیقی جدی یکی از بزرگترین خطرهایی که توزیع سوپرمارکتی دارد بزرگ شدن و قوی شدن بیش از حد شرکت های پخش سوپرمارکتی است، اصولا جا افتادن توزیع سوپرمارکتی در موسیقی کشور باعث قدرت یافتن بیش از حد شرکت های پخش می شود … […]