تور جهانی کنسرت‌های «ایوان بند»

۰۸شهریور
تور جهانی کنسرت‌های «ایوان بند» آغاز شد

تور جهانی کنسرت‌های «ایوان بند» آغاز شد

تور جهانی کنسرت‌های «ایوان بند» هفتم شهریور از «اربیل» عراق آغاز می‌شود.