تهیه‌کننده،پل فروردین،تلویزیون،رادیو

۲۲اسفند

آغاز پخش ویژه‌برنامه نوروزی شبکه دو از امشب/ «پُل فروردین» از زمستان به بهار پُل می‌زند

آغاز پخش ویژه‌برنامه نوروزی شبکه دو از امشب/ «پُل فروردین» از زمستان به بهار پُل می‌زند