تهیه‌کننده،مجموعه تلویزیونی،سروش صحت،دانشگاه

۲۲اردیبهشت

«فوق لیسانسه‌ها» فصل بعد ندارد/ ادامه تصویربرداری در غرب تهران

«فوق لیسانسه‌ها» فصل بعد ندارد/ ادامه تصویربرداری در غرب تهران