تهمورس پورناظری و سهراب پورناظری

۰۲مرداد
برادران پورناظری مسابقه استعدادیابی برگزار می‌کنند
با معرفی برخی از هیات داوران؛

برادران پورناظری مسابقه استعدادیابی برگزار می‌کنند

تهمورس پورناظری و سهراب پورناظری پروژه «جایزه موسیقی جم» را پس از گذشت سه ماه از پیش تولید آن کلید زدند.