تمبک قجری ساخته شد _ فرهنگی _ موسیقی _ میراث فرهنگی و گردشگری _ سایر حوزه ها _ تجسمی _ فرهنگي.ميراث فرهنگي.تمبك قجري.ساخت

۱۷اردیبهشت
تمبک قجری ساخته شد

تمبک قجری ساخته شد

تمبکی با الهام از تمبک دوره قاجار در راستای حفظ، احیا و اشاعه هنر های سنتی ایران، توسط سید محمد طباطبایی هنرمند کارگاه ساز پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ساخته شد.