تلویزیون،سینما،مینو غزنوی،رادیو

۲۱اردیبهشت
مینو غزنوی: دوبله یانگوم بهترین کارم بود/ جای خالی دوبلورهای پیشکسوت را پُر کنیم

مینو غزنوی: دوبله یانگوم بهترین کارم بود/ جای خالی دوبلورهای پیشکسوت را پُر کنیم

مینو غزنوی: دوبله یانگوم بهترین کارم بود/ جای خالی دوبلورهای پیشکسوت را پُر کنیم