ترانه ماه

۱۸اردیبهشت
برای اولین بار، توسط مجله ترانه ماه و به انتخاب اهالی رسانه

برای اولین بار، توسط مجله ترانه ماه و به انتخاب اهالی رسانه

مجله تخصصی «ترانه ماه» برای اولین بار، اقدام به طراحی و اجرای برنامه انتخاب بهترین های سال موسیقی پاپ ایران توسط کارشناسان رسانه ای ایران کرد که بازتاب گسترده ای نزد اهالی موسیقی پاپ و هواداران این هنر مردمی داشت.