ترانه‌های هرمزگانی

۰۳آبان
‌معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خبر داد

‌معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خبر داد

‌معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: در جهت پاسداشت گویش محلی و حفظ غنای ترانه و آثار ترانه‌سرایان هرمزگان، شورای ترانه این استان تشکیل شد.