ترانه‌های تیمورتاش

۱۶دی
کتاب «ترانه‌های تیمورتاش» منتشر شد

کتاب «ترانه‌های تیمورتاش» منتشر شد

کتاب «ترانه‌های تیمورتاش؛ زندگی و زمانه‌ ایرج تیمورتاش» نوشته امید ایران‌مهر، سه دهه پس از درگذشت این هنرمند، منتشر شد.