تالار هلال شهر زنجان

۱۹اردیبهشت
۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری

۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری

ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان ۲۱ اردیبهشت ماه کنسرتی را به خوانندگی محمد اصفهانی در تالار هلال شهر زنجان برگزار می کند.
+این کنسرت، دومین اجرای ارکستر ملی ایران خارج از شهر تهران است