تالار فخرالدین اسعد گرگانی

۳۰مرداد
امید حاجیلی در گرگان به روی صحنه می‌رود

امید حاجیلی در گرگان به روی صحنه می‌رود

امید حاجیلی ۳۰ مرداد در تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان) به روی صحنه می‌رود.