تارا قهرمانی

20آذر
انتخاب تارا قهرمانی به عنوان کاندید کسب «جایزه و عنوان کودک شگفتی ساز دنیا»
نوازنده نوجوان ساز سنتور

انتخاب تارا قهرمانی به عنوان کاندید کسب «جایزه و عنوان کودک شگفتی ساز دنیا»

تارا قهرمانی نوازنده نوجوان ساز سنتور به عنوان کاندید کسب «جایزه و عنوان کودک شگفتی ساز دنیا» در سال های ۲۰۲۰ هند و ۲۰۲۲ دوبی معرفی شد.