تئاتر حافظ

18اردیبهشت
رونمایی از تندیس جشن موسیقی و تئاتر حافظ

رونمایی از تندیس جشن موسیقی و تئاتر حافظ

از تندیس جشن موسیقی و تئاتر علی معلم با عنوان تندیس حافظ در حافظیه شیراز رونمایی شد.