تئاترپ،اختتامیه،هفته تئاتر

۱۶اردیبهشت

اعتراض علی نصیریان به تأخیر ۲ ساعته مراسم اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر

اعتراض علی نصیریان به تأخیر ۲ ساعته مراسم اختتامیه شانزدهمین هفته تئاتر