بی‌.بی کینگ

۰۴خرداد
ادعای دختران «بی‌.بی کینگ»

ادعای دختران «بی‌.بی کینگ»

دختران اسطوره موسیقی جهان، دو نفر از همکاران قدیمی پدر خود را به قتل او متهم کرده‌اند.