بیوک‌آقا شکوری‌

۲۹دی
بیش از همیشه دلتنگش می‌شم

بیش از همیشه دلتنگش می‌شم

همایون شجریان: امروز آن آزاد، تن و آشیان رها کرده شهر مراغه، که دل امثال من به بودنش خوش بود و به مرامش آلوده، از همیشه رهاتر شد و رفت. حالا دیگه هر وقت که یادش کنم، بیش‌تر از همیشه براش دلتنگ می‌شم. بدرود بیوک بزرگ.

۲۵تیر

نوازنده برجسته تار

در ادامه می توانید تابلو (نقاشی) از استاد بیوک آقاشکوری مراغه ائی مشاهده کنید.

۰۵تیر

در حمایت از این هنرمند بزرگ ایران

کنسرت بیوک‌آقا شکوری‌ نوازنده گمنام موسیقی ایران به همراه احمد آذرپیرا در شهر مراغه برگزار می‌شود، در ادامه می توانید جزئیات این کنسرت را به همراه معرفی این هنرمند بخوانید