بیماری صرع

۲۱مرداد
نتیجه دو سال مطالعه مشخص کرد:

نتیجه دو سال مطالعه مشخص کرد:

محققین در پژوهشی اخیر دریافتند که واکنش متفاوت مغز افراد صرعی می‌تواند به راهکارهای درمانی نوینی برای جلوگیری از تشنج در این بیماران منتج شود. بیماری صرع عارضه ای است که به دلیل اختلال در عملکرد نورون‌های مغزی رخ می‌دهد. این اختلال سبب حملات تشنج و یا حتی بیهوشی می‌شود. این بیماری انواع مختلفی دارد […]