بیمارستان مسیح دانشوری

۰۴آبان

عبدالمجید ارفعی به‌خاطر ابتلا به کرونا، در بیمارستان بستری شد

عبدالمجید ارفعی به‌خاطر ابتلا به کرونا، در بیمارستان بستری شد