بیمارستان عرفان

۰۵خرداد
«سلمان سالک» به «موسیقی ایرانیان» خبر داد:

«سلمان سالک» به «موسیقی ایرانیان» خبر داد:

«سلمان سالک» در پی عیادت استاد پیشکسوت موسیقی ایرانی «فرهنگ شریف»، از بهبودی و مرخص شدن ایشان خبر داد.
+سالک: خوشبختانه وضعیت کلی استاد خوب است