بهروز نجاتی

۲۴دی
اولین اثر رسمی «بهروز نجاتی»

اولین اثر رسمی «بهروز نجاتی»

آلبوم موسیقی «من و بارون» اولین اثر رسمی «بهروز نجاتی»، توسط «حمزه صحرایی» منتشر شد.