بهرام مهربخش

03آذر
بهرام مهربخش: استمرار جشنواره موسیقی جوان به معرفی موسیقی نواحی کمک کرده است

بهرام مهربخش: استمرار جشنواره موسیقی جوان به معرفی موسیقی نواحی کمک کرده است

بهرام مهربخش معتقد است که استمرار جشنواره موسیقی جوان به معرفی این هنر و تشویق جوانان به آموختن آن کمک می‌کند.