بهرام-شفیع

۱۷مهر
خبر ناگوار برای اهالی ورزش و رسانه

خبر ناگوار برای اهالی ورزش و رسانه

بهرام شفیع، گزارشگر و مجری مشهور تلویزیون امروز بعد از ظهر جان به جان آفرین تسلیم کرد تا جامعه ورزش ایران را عزادار کند.