بنيان‌هاي آموزش موسيقي

۰۹اردیبهشت

بنیان‌های آموزش موسیقی منتشر شد

کتاب حاضر، به موضوع «بنیان‌های آموزش موسیقی» براساس روش «ادگار ویلمز» یکی از بزرگ‌ترین مربیان موسیقی کودک و از پیشگامان آن در جهان اختصاص یافته است