بزم بی‌جانان

۱۱اسفند
درخشانی پس از چهار سال با آلبومی جدید می‌آید

درخشانی پس از چهار سال با آلبومی جدید می‌آید

«پدرام درخشانی» بعد از چهار سال از تازه‌ترین آلبوم خود با نام «بزم بی‌جانان» در شهر کتاب فرشته رونمایی می‌کند.
+درخشانی: بزم بی جانان نتیجه ی ۴ سال تلاش شبانه روزی من و گذراندن دوره ای بسیار سخت می باشد که مهم ترین مجموعه ایست که تا این زمان گردآوری کرده ام