برنامه کنسرت‌های تابستانی ایران

۰۶تیر
تکاپوی خوانندگان پاپ بعد از یک ماه تعطیلی کنسرت‌ها

تکاپوی خوانندگان پاپ بعد از یک ماه تعطیلی کنسرت‌ها

تازه ترین برنامه اجراهای صحنه ای دارای مجوز حوزه موسیقی کشور بعد از پایان ماه مبارک رمضان به تفکیک گونه ها و سبک های مختلف اعلام شد. بر اساس جدول ارائه شده از سوی سامانه های معتبر فروش بلیت کنسرت ها، برنامه اجراهای صحنه ای دارای مجوز عرصه موسیقی در تهران و شهرستان ها به تفکیک گونه های موسیقی به شرح زیر اعلام شده است.