برنامه کامل اجراهای سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر

۰۳بهمن
برنامه کامل اجراهای سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر منتشر شد | جدول

برنامه کامل اجراهای سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر منتشر شد | جدول

جزییات اجراهای سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر اعلام شد و گروه‌های موسیقی با تفکیک سبک در هشت سالن تهران روی صحنه خواهند رفت.