بررسی نحوه قیمت گذاری کنسرت ها

۰۷آبان
بررسی نحوه قیمت گذاری کنسرت‌ها
در نشست دفتر موسیقی و مدیران مجمع صنفی تولید آثار موسیقی

بررسی نحوه قیمت گذاری کنسرت‌ها

نشست مشترک مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هیات مدیره مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری برگزار شد.