بررسی زندگی و آثار بتهون

۲۲مرداد
توسط حمید رضا دیبازر

توسط حمید رضا دیبازر

کارگاه آموزشی «بررسی زندگی و آثار بتهون» توسط حمیدرضا دیبازر نوازنده و آهنگساز موسیقی ایران برگزار می شود.