«بررسی ردیف آوازی در تعزیه‌خوانی»

۲۳شهریور
«بررسی ردیف آوازی در تعزیه‌خوانی» برگزار می شود
از سوی فرهنگستان هنر

«بررسی ردیف آوازی در تعزیه‌خوانی» برگزار می شود

نشست تخصصی «بررسی ردیف آوازی در تعزیه‌خوانی» یکشنبه ۲۸ شهریور به صورت مجازی برگزار می‌شود.