برديا كيارس

۲۹آبان

ارکستر موسیقی ملی از زبان رهبر این ارکستر

فعالیت دوباره ارکستر موسیقی ملی و معرفی «بردیا کیارس» به عنوان رهبر ثابت این ارکستر، یکی از اتفاقات مهم حوزه‌ی موسیقی در سال گذشته بود. ارکستری که از سال ۱۳۷۷ به مدت ۱۰ سال به رهبری فرهاد فخرالدینی به صحنه رفته بود و سال گذشته بعد از چند سال وقفه در فعالیت‌هایش ، با حضور […]