بدالقادر مراغی

۲۸اسفند
با حضور مسئولان شهرداری و شورای اسلامی این شهرستان

با حضور مسئولان شهرداری و شورای اسلامی این شهرستان

تندیس عبدالقادر مراغی دانشمند و موسیقیدان شهیر ایرانی پنجشنبه ۲۷ اسفندماه با حضور مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهرستان مراغه رونمایی شد. مسئولان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهرستان مراغه پنجشنبه ۲۷ اسفندماه با حضور در میدان اصلی این شهر از تندیس عبدالقادر مراغی دانشمند و موسیقیدان شهیر ایرانی به هنرمندی کیان اسفندیاری مراغی رونمایی […]