بخند

۱۶تیر
به خوانندگی اردا مهدی

به خوانندگی اردا مهدی

آلبوم موسیقی پاپ «بخند» به خوانندگی اردا مهدی، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری نغمه های ماندگار ایرانیان، منتشر شده و در دسترس مخاطبان موسیقی قرار گرفت.