بازیگر قله‌های دوقلو

۲۲اردیبهشت

بازیگر «قله‌های دوقلو» بر اثر سرطان درگذشت

بازیگر «قله‌های دوقلو» بر اثر سرطان درگذشت