بازیگران تئاتر

11دی

بهروز تقوایی ابدی شد

بهروز تقوایی ابدی شد

17آبان

اتابک نادری کرونا را شکست داد

اتابک نادری کرونا را شکست داد

22مهر
08مهر

هنرمند سرشناس کشورمان درگذشت

هنرمند سرشناس کشورمان درگذشت

29شهریور

بازیگر جوان: هیچ کس ما را دوست ندارد!

بازیگر جوان: هیچ کس ما را دوست ندارد!

01شهریور

روایت فرهاد آئیش از دزدی اش به دلیل گرسنگی در آمریکا!

روایت فرهاد آئیش از دزدی اش به دلیل گرسنگی در آمریکا!

26مرداد

ریسک بزرگ ویدا جوان در روزهای کرونایی

ریسک بزرگ ویدا جوان در روزهای کرونایی

21مرداد

بازیگر سرشناسِ کانادایی درگذشت

بازیگر سرشناسِ کانادایی درگذشت

28تیر

سیاوش طهمورث: بازیگری میلیادری درآمد دارد و بازیگری را می‌شناسم که شب گرسنه می‌خوابد

سیاوش طهمورث: بازیگری میلیادری درآمد دارد و بازیگری را می‌شناسم که شب گرسنه می‌خوابد

16تیر

نیک کوردرو بازیگر ۴۱ ساله در اثر عوارض بیماری «کووید۱۹» درگذشت

نیک کوردرو بازیگر ۴۱ ساله در اثر عوارض بیماری «کووید۱۹» درگذشت

15تیر

بازیگری که ابتدا یک پا و سپس ریه‌اش را در اثر کرونا از دست داد!

بازیگری که ابتدا یک پا و سپس ریه‌اش را در اثر کرونا از دست داد!

01تیر

الهام پاوه‌نژاد و حرکتی خطرناک و زیبا در مه

الهام پاوه‌نژاد و حرکتی خطرناک و زیبا در مه

29خرداد

آوازخوانی زنده یاد محمدعلی کشاورز در برنامه تلویزیون

آوازخوانی زنده یاد محمدعلی کشاورز در برنامه تلویزیون

27خرداد

«پدر سالار» چطور ماندگار شد؟

«پدر سالار» چطور ماندگار شد؟