«بازگشت به آتش»

۰۴بهمن
توزیع سراسری «بازگشت به آتش»، ملانکولیک دیگری از مصباح قمصری

توزیع سراسری «بازگشت به آتش»، ملانکولیک دیگری از مصباح قمصری

آلبوم «بازگشت به آتش» که دومین اثر «ملانکولیک» مصباح قمصری است هم اکنون به صورت گسترده در بازار موسیقی توزیع شده است.
+این اثر گام دوم از پروژه لمس است