باراک اوباما

16مهر

پروژه جدید همسر رئیس جمهور سابق

پروژه جدید همسر رئیس جمهور سابق

27فروردین

رونمایی از هدیه چاوز به اوباما در نمایشگاه کتاب تهران

رونمایی از هدیه چاوز به اوباما در نمایشگاه کتاب تهران