باراک اوباما

۱۶مهر

پروژه جدید همسر رئیس جمهور سابق

پروژه جدید همسر رئیس جمهور سابق

۲۷فروردین

رونمایی از هدیه چاوز به اوباما در نمایشگاه کتاب تهران

رونمایی از هدیه چاوز به اوباما در نمایشگاه کتاب تهران