بابک ماسالی

۱۹فروردین
همزمان با مراسم «نوروز»

همزمان با مراسم «نوروز»

آوای سنتور «رضا برون» نوازنده و آهنگساز موسیقی ایران در کنار دیدن مراسم «نوروز» مخاطبان آلمانی را به هیجان درآورد.
+این اجرا با همراهی تنبک بابک ماسالی به روی صحنه رفت