بابک افشاری

10خرداد
آلبوم سرنوشت از بابک افشاری منتشر شد

آلبوم سرنوشت از بابک افشاری منتشر شد

سرنوشت، نام اثریست تازه به خوانندگی بابک افشاری که در فضایی از موسیقی پاپ و در قالب ۹ قطعه به اجرا در آمده است.