بابک افشاری

۱۰خرداد
آلبوم سرنوشت از بابک افشاری منتشر شد

آلبوم سرنوشت از بابک افشاری منتشر شد

سرنوشت، نام اثریست تازه به خوانندگی بابک افشاری که در فضایی از موسیقی پاپ و در قالب ۹ قطعه به اجرا در آمده است.