بابک افرا

۲۵اردیبهشت
بابک افرا خواننده  سریال «بوتیمار» شد
پخش تیتراژ از ۲۵ اردیبهشت جاری

بابک افرا خواننده سریال «بوتیمار» شد

تیتراژ سریال «بوتیمار» با صدای بابک افرا از شامگاه ۲۵ اردیبهشت و در قسمت دوم این سریال با صدای بابک افرا پخش می شود.