ایوان عطار کاخ

۲۰مرداد
گروه پالت در ایوان عطار کاخ به روی صحنه می‌رود

گروه پالت در ایوان عطار کاخ به روی صحنه می‌رود

کنسرت گروه پالت در ایوان عطار کاخ (سعدآباد) برگزار می‌شود.